FORGOT YOUR DETAILS?

El gremi

El Gremi de Margers de Mallorca és una associació sense ànim de lucre, una agrupació independent de professionals oberta a tots els margers de l’illa.

En un procés de recerca de qualitat i excel·lència que garanteixi la professionalitat, els coneixements i els valors intrínsecament lligats al nostre ofici, es vol posar nom i llinatges als autors d’una tasca històricament anònima, al temps que es lluita contra l’intrusisme laboral i les males pràctiques.

TOP