FORGOT YOUR DETAILS?

L'ofici, el nostre patrimoni

Cap altra ofici ha deixat tanta empremta en el paisatge de Mallorca com el de marger: gairebé vint mil quilòmetres lineals de marges a la Serra de Tramuntana i altres tants de parets que s’estenen per tota l’illa de cap a cap.

Una arquitectura sense arquitecte, una cultura nascuda de la necessitat que ha esdevengut una forma d’art amb el pas dels segles.

L’ofici de marger sempre ha estat associat al món agrícola, ja que el vertader sentit dels marges i parets és pràctic: espedregar o esbancar els terrenys per sembrar a la vegada que s’utilitza el material extret per fer parets de tanques i partions, suavitzar els terrenys muntanyencs a base de marges que permetin el cultiu i evitin l’erosió.

La particularitat de Mallorca és que l’ofici de marger va evolucionar amb el temps cap a una vertadera especialització i els margers resolien complexos problemes tècnics amb la tècnica de la pedra en sec. Com a exemple paradigmàtic tenim el marge de Sa Regata a la carretera de Sa Calobra, amb una altura màxima de 17 metres i un paredat de més de 1.500 metres quadrats, un projecte que va requerir la col·laboració de diversos mestres margers venguts de diferents pobles de la Tramuntana, una zona de Mallorca amb una llarga tradició en l’ofici de marger.

A diferència d’altres llocs amb tradició de pedra en sec, a Mallorca l’ofici s’ha mantengut viu i potent sense tall històric; la cadena de coneixements s’ha conservat i avui en dia els margers tenen el seu lloc dins el mercat laboral, si bé cada vegada més dins el món de la construcció i no tan dins la restauració.

L’ofici de marger és un ofici del passat, del present i sobretot del futur. Com qualsevol objecte, els elements de pedra en sec necessiten un manteniment i aquest l’han de realitzar professionals competents, amb coneixements del patrimoni i de les tècniques pròpies. I és aquesta, precisament, una de les principals raons per les quals es va crear el Gremi de Margers de Mallorca; per vetllar que el saber fer d'aquest ofici no es perdi.

 

TOP